Utazásai előtt minden esetben győződjön meg utazási dokumentumai érvényességéről!

Személyi igazolvány
Hazánk Európai Unióhoz történő csatlakozása napjától (2004. május 1.) a közösségi jog alapján a magyar állampolgárok is élvezhetik a személyek szabad mozgása alapszabadságának fontos részjogosítványát, így utazhatnak személyazonosító igazolvánnyal az EU tagállamaiba.

check-in.jpg

Útlevél

Minden Európai Unión kívüli országba lépéskor kötelező az érkezéstől számított legalább fél évig érvényes útlevél.

tlevl.jpg

Az útlevél igényléséhez az alábbi iratok bemutatása és feltételek szükségesek:

• Érvényes személyazonosító igazolvány vagy új típusú érvényes vezetői engedély a személyazonosítás megállapításához
• Lakcímet igazoló okmány (régi személyazonosító igazolvány vagy lakcímigazolvány);
• Adateltérés esetén az adatjavításhoz: születési, továbbá a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonata
• A korábbi lejárt vagy cserélni kívánt útlevél;
• Amennyiben útlevél eltulajdonítás történt és az ügyfél rendelkezik vele: a rendőrhatóság által felvett jegyzőkönyv, illetve a bejelentés rendőrhatósági igazolása;
• Kiskorú gyermek útlevéligényének benyújtásakor a szülők (törvényes képviselők) együttes megjelenése, illetve személyazonosításra alkalmas okmányaik és lakcímkártyáik bemutatása szükséges. Az útlevél kiadásához közös hozzájáruló nyilatkozatukat egyidejűleg teszik meg.
• 0-18 éves korig a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
• Érvényes útlevél hiányában a személyazonosító igazolvány bemutatása;
• Arcképfelvétel, elkészítéséhez személyes megjelenés szükséges az okmányirodában.
• Kiskorú a személyes megjelenés kötelezettsége alól 12 éves kor alatt mentesül, mivel útlevelének a második biometrikus adatot (ujjlenyomatot) nem kell tartalmaznia. Ez esetben a fent leírtakon kívül adataival útlevélkérő lapot kell kitölteni (postán beszerezhető nyomtatvány) és róla 1 db 35x45 mm-es, lehetőleg színes fényképet kell becsatolni;
• Azok részére, akik ujjnyomat adat adására véglegesen fizikailag képtelenek (életkortól függetlenül) normál érvényességgel és illetékkel kerül kiállításra az útlevél;

ÚTLEVÉL DÍJAK

Rendes eljárásban (20 napon belül) nagykorú kérelmező részére kiállított magánútlevél és második magánútlevél esetén az eljárási illeték
• 5 évig érvényes magánútlevélnél 7 500 forint
• 10 évig érvényes magánútlevélnél 14 000 forint
• 1 évig érvényes magánútlevélnél (nem tartalmaz ujjnyomatot) 2 500 forint
• Legfeljebb 2 évig érvényes második magánútlevél 15000 forint (munkáltató kérheti a munkavállaló részére)
• 70 év felettiek 10 évig érvényes, ujjnyomatot tartalmazó magánútleve 2 500 forint
• 70 év felettiek ujjnyomatot tartalmazó második magánútlevele 5000 forint

Rendes eljárásban (20 napon belül) kiállított kiskorú kérelmező magánútlevelének és második magánútlevelének eljárási illetékei:
Útlevél 6 év alatt:
• 3 évig érvényes magánútlevél 2 500 forint
• második magánútlevél 5000 forint
Útlevél 6-12 éves korig:
• 5 évig érvényes magánútlevél 2500 forint
• második magánútlevél 5000 forint
Útlevél 12-18 éves korig:
• 5 évig érvényes magánútlevél 2500 forint
• második magánútlevél 5000 forint

A magánútlevél és a második magánútlevél soron kívüli, sürgősségi és azonnali eljárás keretében történő kiállítása esetén az eljárási illetéken felül igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni:

• Soron kívüli (7 napon belüli) eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja 19.000 forint
• Sürgősségi (3 napon belüli) eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja 29.000 forint
• Azonnali (24 órán belüli) eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja 39.000 forint

ÚTLEVÉL DÍJAK LETÖLTÉSE