letlts.jpg Biztonság

Kína a II. Fokozott biztonsági kockázatot rejtő térségek és országok kategóriájába tartozik. Földrajzi fekvése miatt természeti katasztrófák (földrengés, tájfun, árvíz), esetleg járványveszély ritkán előfordulhatnak, melyek általában csak az ország többnyire déli- délkeleti részére jellemzőek. Előfordulhat, hogy egyes tartományok bizonyos járásait ideiglenesen hosszabb-rövidebb időre lezárják a külföldiek elől a fenti vagy egyéb (köz)biztonsági okok miatt. A tartományok és a járások nagy száma miatt utazás előtt érdemes az úti cél szerinti tartomány fővárosának közbiztonsági hivatalánál, illetve a Kínában található magyar külképviseleteknél érdeklődni az aktuális helyzetről.

Kínában a közbiztonság általános helyzete jó. Az ország egész területén - beleértve Hongkong és Makaó körzeteit is – jól látható és állandó a rendőri jelenlét. A külföldiek sérelmére ritkán követnek el erőszakos bűncselekményeket, ugyanakkor ilyen esetekben, többek között a kommunikációs nehézségek miatt, a rendőrségi közreműködés biztosítása nehézségekbe ütközhet. A külföldiek, turisták által gyakran látogatott helyeken figyelmet kell fordítani a személyes holmik védelmére. A nemzetközi kommunikáció és kereskedelem fejlődésével egyidejűleg növekszik az üzleti, az internetes kereskedelmi és pénzügyi visszaélések száma, amelyek tisztázása, megoldása általában különös nehézségekbe ütközik.

A rendőrség maga figyelmeztet arra, hogy növekvőben van az utcai trükközések, különféle vonzó köntösbe öltöztetett leszólítások és ügyeskedések száma, amelyektől indokolt óvakodni.

Az egyéni szabadságjogok kínai értelmezése miatt, amely különbözik az európai értékrendtől, a külföldinek figyelmet kell fordítania a helyi szabályok és szokások tiszteletben tartására. Több súlyos bűncselekményt a kínai jogszabályok halálbüntetéssel szankcionálhatnak. Egyes, a kínai kormányzat számára belpolitikailag érzékeny körzetekben a hatóságok ideiglenes beutazási korlátozásokat rendelhetnek el, amelyekről a tervezett beutazás előtt a budapesti kínai nagykövetségen célszerű tájékozódni.

A jelentős távolságok és fejlettségi különbségek miatt az ország egyes területein nehézséget jelenthet a Magyarországgal és magyar külképviseletekkel való kapcsolattartás, a személyes konzuli segítségnyújtás, különösen az úti okmányok pótlása.

Javasoljuk, hogy állampolgáraink útlevelüket, okmányaikat lehetőleg biztonságos helyen zárják el, az útlevél adatoldaláról és a vízumról/tartózkodási engedélyről készítsenek fénymásolatot, és azzal közlekedjenek. A kínai idegenrendészeti szabályokat tartsák be. Szükség esetén a nagykövetség a konzuli segítségnyújtás keretében tud támogatást adni. 


Signal_attention.png Beutazási és tartózkodási feltételek

Magánútlevéllel rendelkező magyar állampolgárok Kínába csak a tartózkodási célnak megfelelő vízum birtokában léphetnek be. (Hongkong és Makaó területén – külön megállapodás alapján magyar állampolgárok 90 napig vízummentesen tartózkodhatnak). A vízumigénylés pontos feltételeiről a budapesti kínai nagykövetség ad részletes felvilágosítást. Az engedélyezett beutazási céllal megegyező tartózkodás tényét, a vízum érvényességét a kínai hatóságok többször is ellenőrizhetik a tartózkodás idején, pl. szállodai bejelentkezéskor. A szállást adó magánszemélynek 24, a kereskedelmi szálláshelynek 72 órán belül be kell jelentenie a külföldit a helyi rendőrségen. A túltartózkodást az idegenrendészeti szervek szigorúan ellenőrzik, azt pénzbüntetéssel sújtják, amelynek megfizetéséig a külföldi az országot nem hagyhatja el, és akár idegenrendészeti őrizetbe kerülhet. Külföldiek csak érvényes útlevél birtokában utazhatnak belföldi vonat- és repülőjáratokon.

A turizmus fellendítése céljából jelenleg öt (5) kínai nagyváros – Peking, Sanghaj, Kanton, Csengtu és Csungking - nemzetközi repülőtere alkalmazza az ún. 72 órás vízummentes tranzitálási lehetőséget. Ennek értelmében meghatározott országok, köztük Magyarország állampolgárai amennyiben érvényes úti okmánnyal, a továbbutazást biztosító repülőjeggyel és indokolt esetben a célországba szóló érvényes vízummal rendelkeznek, akkor 72 órás időtartamra kínai vízum nélkül tartózkodhatnak az adott terület közigazgatási határán belül (a Nagy Fal valamennyi, Pekinghez közel eső és népszerű turistacélpontot jelentő szakasza - pl. Badaling, Mutianyu, Simatai - a főváros közigazgatási határain belül található). Fontos, hogy a kiindulási ország és a továbbutazás célországa nem lehet azonos, illetve, hogy a Kínába történő be- és kilépés csak ugyanazon a repülőtéren lehetséges.

A külföldiekre vonatkozó idegenrendészeti szabályokról, valamint a viselkedési tanácsokról a különböző kínai szervek egyre több információt tesznek elérhetővé az interneten, elsősorban angol nyelven.
www.ebeijing.gov.cn

Továbbá felhívjuk az országba utazó magyar állampolgárok figyelmét arra, hogy családegyesítési célú (élettársi kapcsolatokban élők is) tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtása előtt, még kiutazásukat megelőzően itt Magyarországon körültekintően tájékozódjanak a családi/élettársi kapcsolatot igazoló okiratok megfelelő formai követelményeiről. A kínai jogszabályok értelmében, a tartózkodási engedély iránti kérelmekhez a kínai hatóságok megkövetelik a diplomáciai felülhitelesítéssel ellátott családi állapotot igazoló okiratokat, és annak kínai nyelvre történő fordítását is.

Diplomáciai felülhitelesítés: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/felulhitelesites

A hongkongi idegenrendészeti szervek megszüntették a be- és kilépő pecsétek elhelyezését a külföldiek útlevelébe. A belépő külföldi két részből álló, az adatait tartalmazó nyomtatványt kap, amelynek „departure card” részét a hongkongi tartózkodás idején meg kell őrizni, és kilépéskor leadni az útlevél ellenőrzését végző tisztviselőnek.

Ugyanakkor továbbra is hatályban van az a rendszer, amely szerint Hongkong és Makaó különleges igazgatású övezetei önálló idegenrendészeti egységek. Azok a külföldi állampolgárok, akik kínai tartózkodásuk idején Hongkongba vagy Makaóra látogatnak, csak kétszeri (vagy többszöri) beutazásra jogosító vízummal térhetnek vissza a szárazföldi Kínába (Mainland China). A többszöri belépésre jogosító vízumot célszerű a budapesti kínai nagykövetségen beszerezni, vagy szükség esetén ilyen vízum Hongkongban kérelmezhető.

Consular Department Office of the Commissioner for Foreign Affairs of the PRC
Chinese Visa Office
7th Floor, Lower Block, China Resources Building
26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
Tel: 3413-2424 Website: www.fmcoprc.gov.hk/eng/
Opening hours: 9am-12pm then 2-5pm on Weekdays. 

 

china_flag.png Tudnivalók az országról

Kína kontinensnyi méretű ország, amelynek különböző térségei között nagyon jelentős fejlettségi, éghajlati és természeti különbségek vannak. Az ország keleti és déli, tengerparti területei átlagosan fejlettebbek, a nyugati és az északi körzetek kevésbé fejlettek. Az utak, a szálláshelyek fejlettsége és a kommunikációs lehetőségek ennek megfelelően meghatározzák az utazási és tartózkodási lehetőségeket. A nagyvárosokon kívül általában nagyon nehéz idegen nyelvű tájékoztatást kapni, szóban és írásban egyaránt. A terület fejlettségi szintje meghatározza a higiéniai körülményeket is, amelyek a beszerezhető élelmiszerekkel együtt általában szokatlanok lehetnek az európai utazók számára. A bankrendszer folyamatos fejlődése ellenére a banki szolgáltatások igénybe vétele az ország egyes részein nehézségekbe ütközhet. A belföldi turizmus folyamatosan fejlődik, azonban az ország egyes körzeteibe (pl. Tibet, Xinjiang/Ujgurisztán, Szecsuan tartomány tibetiek által lakott részei) a hatóságok a külföldiek beutazását időnként korlátozzák. A turizmus, üzleti, családlátogatási célú tartózkodáson túlmenő utazási tervek (pl. hegymászás, régészet, filmkészítés, vallási közösségekhez történő csatlakozás) megvalósítása engedélyezést, bejelentést igényel. Ezekről célszerű előzetesen tájékozódni.

Hongkong és Makaó különleges igazgatási területei a Kínai Népköztársaság szerves részeként működnek. E két terület jogrendje egyes kérdésekben különbözik a KNK általános jogrendjétől (Hongkong angolszász, Makaó portugál jogrendet örökölt), a hatóságok hatékonyan és szigorúan fellépnek a jogszabályokat megsértőkkel szemben. Hongkong és Makaó különleges helyzetét jelzi, hogy a Kína egyéb területeire - és a két terület között - csak idegenrendészeti ellenőrzés után lehet utazni. Hongkongban 2013. november 14-től ismét főkonzulátus működik, amely konzuli ügyekben segítséget tud nyújtani magyar állampolgároknak. 


Health.png Közegészség, egészségügyi helyzet

Madárinfluenza
A kínai hatóságok az elmúlt időszakban több, az influenzavírus A (H7N9) törzsétől származó fertőzésről és ezzel összefüggő halálesetről adtak hírt Sanghajban és a környező kelet-kínai tartományokban. A folyamatban lévő vizsgálatok nem találtak arra utaló jelet, hogy a fertőzés emberről emberre terjed. Az elsődleges veszélyforrást a fertőzött szárnyasokkal, illetve a szennyezett környezettel való közvetett, vagy közvetlen érintkezés jelentheti. A fertőződés veszélyének elkerülése érdekében – az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásaival összhangban – az alábbiak betartását javasoljuk:

Kerüljék az élő, vagy nyers szárnyasokkal való érintkezést;

A húsételeket csak megfelelő elkészítés (legalább 70 C fokon történő sütés-főzés) után fogyasszák;

Fokozottan tartsák be a higiéniai szabályokat, gyakran és alaposan mossanak kezet;

Influenzára utaló tünetek (magas láz, hasmenés, hányás, alhasi fájdalom, légzési nehézségek) esetén haladéktalanul forduljanak orvoshoz;

Szükség esetén használjanak védőmaszkot.

A kínai hatóságok szoros figyelemmel kísérik a helyzetet és folyamatosan megteszik a szükséges intézkedéseket.

További, rendszeresen frissített információ található az Egészségügyi Világszervezet honlapján: www.who.int

Közegészségügyi téren Kína magán viseli a fejlődő országok jellegzetességeit. Kínában nem működik ingyenes orvosi és életmentési rendszer, az orvosi ellátásért fizetni kell. Európai szintű orvosi ellátás csak néhány nagyvárosban vehető igénybe (ideértve Hongkongot és Makaót) és rendkívül magas költségekkel! Néhány, külföldiek által működtetett kórház kivételével a nemzetközi utasbiztosításokat direct billing rendszerben nem fogadják el, az igénybe vett szolgáltatásokért helyben fizetni kell. Az igénybe vehető orvosi szolgáltatások elérhetőségeiről a külképviseletek tudnak tájékoztatást adni.

Kínában a csapvíz fogyasztása nem ajánlott, helyette javasoljuk a mindenhol könnyen hozzáférhető palackozott ivóvizet. 

Utoljára módosítva: 2014. 02. 28.